Γνωρίστε την ΕΚΟcard

 

 

Η  ΧΑΛΚΙΑΣ OIL Α.Ε. μέσω της συνεργασίας της με την ΕΚΟ, υποστηρίζει πλήρως τη δυνατότητα πληρωμής μέσω ΕΚΟ Κάρτας (ΕΚΟcard)


Η ΕΚΟcard εκδίδεται από την ΕΚΟ για εμπορικούς πελάτες.
Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πρακτικές και καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση εταιρικών στόλων.
Η κάρτα δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να ανεφοδιάσει το όχημά του χωρίς τη χρήση μετρητών, σε ένα ευρύ δίκτυο πρατηρίων στην Ελλάδα.
Όλες οι συναλλαγές αποπληρώνονται κεντρικά σε μηνιαία βάση.

Ελευθερία - Ασφάλεια - Έλεγχος
Η ΕΚΟcard είναι αποδεκτή σε περισσότερα από 500 πρατήρια ΕΚΟ σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας σας.
Εκτός από τον εφοδιασμό καυσίμων, η ΕΚΟcard σας παρέχει τη δυνατότητα αγοράς λιπαντικών, παροχής διαφόρων υπηρεσιών (π.χ. πλύσιμο οχήματος) και ό,τι άλλο προσφέρουν τα πρατήριά μας, χωρίς τη χρήση μετρητών.
Όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με ασφάλεια μέσω των «έξυπνων καρτών» με τη χρήση ενός Προσωπικού Κωδικού Ασφαλείας (PIN), ο οποίος επιλέγεται από τον κάτοχο της κάρτας και αποθηκεύετε στο chip της κάρτας.
Οι ειδικά διαμορφωμένες αναφορές και αναλυτικές πληροφορίες των συναλλαγών σας, που είναι διαθέσιμες σε ειδική ιστοσελίδα, θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε και να ελέγξετε τον εταιρικό σας στόλο καλύτερα.
Δεν υπάρχει κόστος συνδρομής για αυτές τις υπηρεσίες.

Η ΕΚΟcard

 • Αριθμός κάρτας
 • Επωνυμία Εταιρείας
 • Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος
 • ή Ονομ/νο Οδηγού

Όρια στη Χρήση της Κάρτας
Έχετε τη δυνατότητα να θέσετε διάφορα όρια στη χρήση της κάθε κάρτας, τα οποία αποθηκεύονται στο chip. Τα διαθέσιμα όρια είναι:
Σε Ευρώ (g) ανά Ημέρα / Εβδομάδα / Μήνα / Έτος

Σε Λίτρα ανά Ημέρα / Εβδομάδα / Μήνα / Έτος
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού δύο ή περισσοτέρων ορίων.


Δείκτης Εξυπηρέτησης
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 9 διαφορετικούς Δείκτες Εξυπηρέτησης ανά Κάρτα:


  1. Μόνο Βενζίνη
  2. Μόνο Πετρέλαιο Κίνησης
  3. Βενζίνη & Πλύσιμο
  4. Πετρέλαιο Κίνησης & Πλύσιμο
  5. Βενζίνη, Πλύσιμο & Λιπαντικά
  6. Πετρέλαιο Κίνησης, Πλύσιμο & Λιπαντικά
  7. Βενζίνη, Λιπαντικά, Λοιπά Προϊόντα & Υπηρεσίες
  8. Πετρέλαιο Κίνησης, Λιπαντικά, Λοιπά Προϊόντα & Υπηρεσίες
  9. Καύσιμα, Λιπαντικά, Πλύσιμο, Αγορές Mini Market & Υπηρεσίες


1 κάρτα, 2 δίκτυα
Η εξυπηρέτηση των πελατών μας και η κάλυψη των αναγκών τους αποτελούν προτεραιότητα για την εταιρεία μας. Ως μέλος του Ομίλου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, για ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας, διευρύνουμε το δίκτυο πρατηρίων που αποδέχονται την ΕΚΟcard και σε επιλεγμένα πρατήρια BP.
Με αυτό τον τρόπο, αυξάνουμε ουσιαστικά τον αριθμό των πρατηρίων που αποδέχονται Κάρτες και εξασφαλίζουμε στους χρήστες των Καρτών ακόμα καλύτερη γεωγραφική κάλυψη.

On-line Υπηρεσίες
Η ιστοσελίδα της ΕΚΟcard, η είσοδος στην οποία γίνεται με τη χρήση κωδικών ασφαλείας, σας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Διαχείριση Καρτών
Παραγγελίες καρτών (νέες, ακυρώσεις, αντικαταστάσεις), δημιουργία κέντρων κόστους, δημιουργία ορίων χρήσης κάρτας.

Διαχείριση Λογαριασμού
Θέαση και μεταφορά στα συστήματα της εταιρείας σας μηνιαίων λογαριασμών.

Διαχείριση Αναφορών
Δημιουργία και μεταφορά ειδικά διαμορφωμένων αναφορών χρήσης των καρτών σε επίπεδα κέντρων κόστους ή/και καρτών.