Όμιλος Εταιειών ΧΑΛΚΙΑ

Επαφή

Φόρμα Επαφής

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Κεντρικά Γραφεία Car Center - Χαλκιάς Α.Ε. - DIM OIL - ProCare

Διεύθυνση:
1ο χλμ. Εθνικής Οδού Λαμίας - Αθηνών

Τηλέφωνο: (0030) 22310 51820 - (0030) 22310 51821

Τηλεομοιοτυπία: (0030) 22310 37080
Κεντρικά Γραφεία VD OIL - TRANS OIL Χαλκιάς

Διεύθυνση:
Τσαροχόκαμπος, πλησίον της Νέας Μαγνησίας, Λαμία

Τηλέφωνο: (0030) 22310 67650 - (0030) 22310 67651 - (0030) 22310 67652

Τηλεομοιοτυπία: (0030) 22310 67652